Kontaktoplysninger

Sekretariat i Kruså
Flensborgvej 26a
DK-6340 Kruså
Interreg5a@rsyd.dk

Type støtte

 • Tilskud

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Region

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Grundforskning
 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Nyeste generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde, Interreg 5A, skal i perioden 2014-2020 fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, energi, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Det nye program råder over 672 mio. kr. der stilles til rådighed af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Via tilskud til dansk-tyske projekter skal Interreg Deutschland-Danmark give sit konkrete bidrag til øget gensidigt kendskab henover grænsen, højere vækst i området og skabelse af en fælles fremtid.

Det generelle mål for Interreg er at sikre, at nationale grænser ikke bliver en hindring for ligevægtig vækst og integration i EU-landene. Regioner med udviklingsefterslæb, omstillingsproblemer eller særlige geografiske, økonomiske og sociale problemer skal modtage særlig støtte. EU’s økonomiske støtte skal sætte regionerne i stand til at udvikle sig således, at hjemmemarkedets muligheder udnyttes fuldt ud.

Programmet består af i alt 11 ansvarlige partnere - to danske og ni tyske. Klik her for at finde ud af mere om de forskellige partnere samt her for at læse mere om programregionen.

Programpartnerne har fastlagt fire prioriteter, som er rammen for fremtidige aktiviteter. Interreg 5A støtter således projekter indenfor:

 • Innovation
 • Bæredygtig udvikling
 • Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
 • Funktionelt samarbejde

Klik her for at læse mere om de fire prioriteter.

Kapital og støtteprocent

EU har i perioden 2014-2020 bevilget ca. 672 mio. kr. i tilskud (svarende til ca. 90 mio. Euro) til programmet.

klik her for mere info.

Hvem kan søge

Offentlige og halvoffentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer samt private institutioner og virksomheder kan modtage støtte fra programmet.

Klik her for mere info.

Ansøgningsskema

Dokumenter til ansøgningsforløbet kan findes her.

Ansøgningsfrist

Der er én ansøgningsrunde årligt.
Mere info her