Kontaktoplysninger

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel.: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
Klik her for at finde emailadresser

Type støtte

 • Tilskud
 • Andet

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Øvrige

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Partnere

 • Kommune
 • Region

Beskrivelse

INTERREG EUROPE løber i perioden 2014-2020, og arbejder hen imod at forbedre implementeringen af regionale udviklingspolitikker og -programmer - i særdeleshed programmer for investering indenfor vækst og jobs samt programmer omhandlende European Territorial Cooperation (ETC).

Programmet er en videreførelse af programmet INTERREG IVC, hvor det overordnede mål var at forbedre effektiviteten af regionale politikker og instrumenter. Ligeledes beskæftigede programmet sig med samarbejde mellem regioner (interregional cooperation). Netop samarbejde mellem regioner føres videre til INTERREG EUROPE med et fokus på udveksling af viden og eksempler på best practice blandt europæiske regioner. Således er programmet ligeledes et instrument i implementeringen af EUs samhørighedspolitik (cohesion policy), der gennem harmonisk udvikling på tværs af EU, ved hjælp af styrkelse af økonomisk, social og territorialt sammenhæng, stræber efter at stimulere vækst i EUs regioner såvel som medlemslande.

Programmet arbejder med følgende fire temaer:

 • Research & innovation
 • SME competitiveness
 • Low-carbon economy
 • Environment & resource efficiency

Klik her for at læse mere om temaerne.

Kapital og støtteprocent

Programmets totale budget er på 359 mio. Euro (svarende til ca 2,7 mia. kr.).

Hvem kan søge

Programmet henvender sig til offentlige institutioner i form af såvel regionale som kommunale parter

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema findes her.

Ansøgningsfrist

Hold løbende øje med hjemmesiden for info herom.