Kontaktoplysninger

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc. Kinney Møllers fond til Almene Formål
Esplanaden 15
1098 København K
Tlf.: 33 63 34 02
E-mail: cphapmfond@maersk.com

Direktør
Henrik Tvarnø

Type støtte

 • Tilskud

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Projekttype

 • Udvikling

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Kultur
 • Øvrige

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Fonden støtter:

 • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
 • Dansk søfart og industri
 • Samarbejde mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
 • Videnskabelige formål, særlig lægevidenskaben
 • Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Kapital og støtteprocent

Som landets rigeste fond arbejder Almenfonden aktuelt med en bogført egenkapital på knap 56 mia. kroner.

Normalt store donationer.

Ansøgningsskema

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgninger modtages ikke pr. e-mail. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om

 • Hvad er formålet?
 • Hvilket beløb søges der om?
 • Er det ansøgte beløb inkl. eller ekskl. moms?
 • Hvem er ansvarlig for ansøgningen, og fremgår kontaktinformation (adresse, tlf. og e-mail)?
 • Hvad er idéen, baggrunden og perspektivet?
 • Hvem får gavn af projektet?
 • Er der opbakning fra relevante samarbejdspartnere?
 • Hvordan fremtidssikres projektet?
 • Er evt. driftsudgifter dækket?
 • Hvad er projektets budget?
 • Hvilke andre kilder søges − er der allerede opnået støtte/hvornår ventes svar?
 • Hvilken medfinansiering (egenfinansiering, offentlige bidrag etc.) er der?
 • Er der vedlagt årsregnskab (for institutioner)?
 • Er det undersøgt, om projektet er momspligtigt, og fremgår status?
 • Er der særlige udfordringer forbundet med projektet?

Hvem kan søge

Enhver kan ansøge, såfremt projektet falder indenfor fondens formål.

Ansøgningsfrist

Løbende