Kontaktoplysninger

Sønderjyllands investeringsfond
Jernbanegade 4
6360 Tinglev
Tlf.: 74 64 40 54
Fax: 74 37 61 31
Mail: j.jorgensen@sonderjyllandsinvesteringsfond.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.

Projekttype

 • Udvikling

Type støtte

 • Lån

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Partnere

 • Privat virksomhed

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Sønderjyllands Investeringsfond yder lån til to typer af virksomheder:

 • Virksomheder, der har behov for at gennemføre investeringer, der kan løfte forretningsgrundlaget. De har behov for finansiering på markedsvilkår, men har af forskellige årsager svært ved at opnå dette. Der er ofte tale om yngre virksomheder.

 • Virksomheder, der drives fra eller etablerer sig i egne erhvervsbygninger, hvor kreditforeninger ikke tilbyder almindeligt konkurrencedygtige lån på markedsvilkår. Dette er typisk bygninger i mindre bysamfund.

Kapital og støtteprocent

Investeringsfondens samlede aktiver på ca. 20 mio. kr.

Aktiverne kan inddeles i 3 grupper:

 • Risikovillige lån i størrelsesordenen 1.000.000 kr. ydet til mindre virksomheder i Sønderjylland.
 • Investeringer - aktier i og lån til initiativer, der kan fremme opstart og udvikling af kommercielle virksomheder i Sønderjylland.
 • Et likvidt kapitalberedskab.

Fonden yder først og fremmest støtte i form af lån, men kan undtagelsesvis også tegne aktie- eller anpartskapital.

Ved støtte fra fonden må tilstræbes, at der stilles en efter forholdene passende sikkerhed.

Vilkår for lån er:

 • Fast rente 5%
 • Lånestørrelse kr. 100.000-1.000.000
 • Pant i aktiver
 • Finansiering af maskiner og inventar afdrages normalt over op til fem år
 • Finansiering af ejendomme afdrages normalt over op til ti år
 • Halvårlig betaling af afdrag og renter
 • Serielån

Ansøgningsskema

Det forventes ikke at der anvendes et ansøgningsskema. Kontakt fonden for nærmere oplysninger omkring, hvilke dokumenter der skal fremsendes.

Ansøgningsfrist

Løbende.