Christian Nielsens Fond

Fonden har til formål at yde støtte til dansk industriel og teknologisk udvikling.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Privat virksomhed

ELFORSK

Programmet har til formål at videreudvikle et område med et stort potentiale for energieffektivisering og nye konkurrencedygtige produkter.

Forretningsområde

Bæredygtig energi

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram)

Fondens formål er at støtte udvikling og demonstration af nye energiteknologier. EUDP skal bidrage til at opfylde de energipolitiske mål samt udnytte og udbygge de danske erhvervspotentialer på energiområdet samt bygge bro mellem forskning og marked.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. Horizon 2020 støtter hele innovationscyklussen: Grundforskning, strategisk forskning, produktudvikling og innovation, prototyper, produktgodkendelse og markedsintroduktion.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk erhvervslivs og industris konkurrenceevne.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Innovationsfonden

Innovationsfonden har til formål at uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling, turisme og innovation.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Øvrige

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Interreg 5A

Interreg Deutschland-Danmark skal fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, energi, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Interreg Baltic Sea Region

Interreg B er et EU-program som faciliterer transnationalt samarbejde i regionen omkring Østersøen (det Baltiske Hav)

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Øvrige

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Landdistriktspuljen - forsøgsprojekter

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og bevarelse af arbejdspladser.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv, Kultur

Projekttype

Udvikling

Partnere

Kommune, Privat virksomhed, Forening

LIFE

LIFE er EU’s miljø- og naturbeskyttelsesprogram. Målet er at bidrage til implementering, opdatering og udvikling af EU’s miljøprogrammer og -lovgivning ved at medfinansiere projekter med europæisk merværdi.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Energi Forskning

Nordisk Energi Forskning forskellige projekter inden for energiområdet. Ordningen indeholder forskellige kategorier med forskellige retningslinjer. Det er et krav, at projektet som minimum inddrager deltagere fra tre nordiske lande.

Forretningsområde

Bæredygtig energi

Projekttype

Forskning, Udvikling

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Investeringsbank (NIB)

Nordisk Investeringsbank har til formål at yde lån og stille garantier på bankmæssige vilkår og i overensstemmelse med samfundsøkonomiske hensyn

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Nordisk Projekteksportfond (NOPEF)

NOPEF giver fordelagtige lån og tilskud til små og mellemstore virksomheders forstudier i forbindelse med international etablering og eksport projekter.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Udvikling

Partnere

Professionshøjskole, Privat virksomhed

Realdania - fonden for det byggede miljø

Realdanias mission er at højne livskvaliteten gennem det byggede miljø. Der sættes fokus på det liv, der leves i og imellem husene.

Forretningsområde

Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv, Kultur

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

Rockwoll Fonden

Rockwoll Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Øvrige

Projekttype

Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole

SE Vækstpulje

At fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af, ved at tage højere ansvar for erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv i deres forsyningsområde.

Forretningsområde

Bæredygtig energi

Projekttype

Udvikling

Type støtte

Tilskud, Finansiering

THE VELUX FOUNDATIONS

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN yder begge støtte til almennyttige opgaver med videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og sociale formål.

Forretningsområde

Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, Oplevelseserhverv

Projekttype

Forskning, Udvikling, Demonstration / markedsmodning

Partnere

Universitet, Professionshøjskole, Erhvervsskole
Få vist resultatet på dit eget site